Εγνατία 95 (Στάση Αγ. Σοφίας)
+6946080466 +2310261740
kalesisk@gmail.com

Γενικός Οικογενειακός Ιατρός

Τι είναι ο Ειδικός Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός;

  • Είναι ο ειδικός ιατρός που μετά από 6 χρόνια φοίτησης στην Ιατρική Σχολή έχει εκπαιδευτεί σε αναγωνρισμένο Δημόσιο Νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας στην Παθολογία, στη Χειρουργική,  στην Καρδιολογία, στην Ορθοπεδική, στην ΩΡΛ κλπ αποκτώντας κλινικές γνώσεις και δεξιότητες για τη διαχείριση όλων των κοινών νοσημάτων (ΦΕΚ 2661/ 1-7-19)
  • Διαχειρίζεται όλα τα χρόνια και οξέα νοσήματα, ολιστικά, στα πεδία της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας (Olesen, 2000)
  • Ο Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 4486/2017, παρέχει συνεχιζόμενη και προσωποποιημένη φροντίδα για όλα τα θέματα υγείας, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην αμφίδρομη επικοινωνία με τον ασθενή, εδραιώνοντας μία μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.

 Είναι ο γιατρός σου!